Očkování

Pro dospělé platí, že povinné je (pře)očkování pouze na tetanus. Ten se začíná přeočkovávat od 14. roku věku a potom vždy po 10ti letech.

Většinou se povinné očkování provádí v určitém věku dítěte/dospělého, ale jsou i očkování, která se na věk neváží.

Povinné Doporučené
pneumokokové nákazy* žloutenka typu B (hepatitida B)*
žloutenka typu A (hepatitida typu A)* vzteklina (rabies)*
pneumokokové nákazy chřipka (influenza) prevence karcinomu spojené s papilomavirem žloutenka typu B (hepatitida B)
žloutenka typu A (hepatitida typu A) klíšťová meningoencefalitida meningokoková meningitida vzteklina (rabies) plané neštovice (varicella) tetanus

Níže naleznete seznam povinného očkování a doporučené podle věku dítěte

Povinné Doporučené
od 1 roku spalničky (morbilli) zarděnky (rubeola) příušnice (parotitida)
od 2 let
od 3 let
od 4 let
od 5 let záškrt (difterie) dávivý/černý kašel (pertusse) tetanus
od 6 let
od 7 let
od 8 let
od 9 let prevence karcinomu spojené s papilomavirem
od 10 let záškrt (difterie) dávivý/černý kašel (pertusse) dětská obrna (poliomyelitida) tetanus
od 11 let
od 12 let žloutenka typu B (hepatitida B)*

Nejvíce očkování čeká ty nejmenší. V následující tabulce jsou rozepsané jednotlivé dávky, ve skutečnosti je to však zejména hexavakcína:

Povinné Doporučené
1. měsíc tuberkulóza*
2. měsíc pneumokokové nákazy* pneumokokové nákazy gastroenteritidy s průjmy vyvolané rotaviry
3. měsíc záškrt (difterie) dávivý/černý kašel (pertusse) onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae b dětská obrna (poliomyelitida) žloutenka typu B (hepatitida B) tetanus
4. měsíc záškrt (difterie) dávivý/černý kašel (pertusse) onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae b dětská obrna (poliomyelitida) žloutenka typu B (hepatitida B) tetanus
5. měsíc záškrt (difterie) dávivý/černý kašel (pertusse) onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae b dětská obrna (poliomyelitida) žloutenka typu B (hepatitida B) tetanus
6. měsíc
7. měsíc
8. měsíc
9. měsíc
10. měsíc
11. měsíc záškrt (difterie) dávivý/černý kašel (pertusse) onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae b dětská obrna (poliomyelitida) žloutenka typu B (hepatitida B) tetanus
12. měsíc

Velmi podrobně je problematika očkování zpracována na www.ockovani.cz. Kromě povinných a doporučených očkování zde naleznete i přehled očkování do jednotlivých zemí světa.