Poplatky u lékaře

Platby regulačních poplatků u lékaře:

Co se platí u lékaře, v nemocnici a nebo v lázních:
Položka, důvod návštěvy Výše poplatku Výjimky, komentář
Klinické vyšetření (dále jen „návštěva“) u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře 30 Kč Neplatí děti do dovršení věku 18 let a to včetně dne dovršení tohoto věku.
Návštěva u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči 30 Kč Neplatí děti do dovršení věku 18 let a to včetně dne dovršení tohoto věku.
Návštěvní služba poskytnutá praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost 30 Kč Praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost je ze zákona povinen zajišťovat pro registrované pojištěnce též návštěvní službu. Regulační poplatek neplatí děti do dovršení věku 18 let a to včetně dne dovršení tohoto věku.
Návštěva u klinického psychologa 30 Kč
Návštěva u klinického logopeda 30 Kč
Pohotovostní služba poskytnutá zdravotnickým zařízením poskytujícím lékařskou službu první pomoci včetně lékařské služby první pomoci poskytované zubními lékaři 90 Kč
Pohotovostní služba poskytnutá zdravotnickým zařízením poskytujícím ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo ve svátek a v pracovních dnech v době od 17.00 hod. do 7.00 hod., pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče 90 Kč
Za každý den pobytu v nemocnici a nebo v odborném léčebném ústavu, pobytu v lázních hrazeném zdravotní pojišťovnou nebo pobytu v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách. 60 Kč Den, ve kterém byl pojištěnec přijat do příslušného zařízení (nemocnice, lázně, atd.) a den, ve kterém bylo poskytování příslušné péče ukončeno se počítá jako jeden den. Stejná pravidla platí i pro pobyt průvodce dítěte, je-li hrazen ze zdravotního pojištění. Neplatí se za narozené dítě ode dne porodu do dne prouštění ze zdravotního zařízení.
Co se platí v lékárně
Položka, důvod návštěvy Výše poplatku Výjimky, komentář
Za vydání každého, ze zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného, léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, předepsaného na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení. Pokud pojištěnec za vydání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsaného na receptu platí doplatek, je součet doplatků za všechna balení léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely jednoho druhu snížen o zaplacený regulační poplatek nebo jeho příslušnou část, a to tak, aby částka zaplacená pojištěncem za doplatek a regulační poplatek činila nejméně 30 Kč, 30 Kč Zahrnuje se do limitů a omezení celkové výše placených regulačních poplatků ve výši 5.000 Kč a nebo u osob do 18 let věku a nad 65 let věku ve výši 2.500 Kč. Podrobněji – viz limity a omezení
Celkové limity a omezení plateb regulačních poplatků:
Pojištěnec Celková roční limit výše poplatku Komentář
Běžný pojištěnec 5,000 Kč Do limitu celkové výše poplatků se započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely pouze ve výši doplatku na nejlevnější na trhu dostupné léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání. To neplatí, pokud předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit; v takovém případě se do limitu započítává doplatek v plné výši. Do limitu se nezapočítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě; to neplatí, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept pojištěncům starším 65 let, včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku.
Pojištěnec ve věku do 18 let a ve věku nad 65 let 2,500 Kč
Kdy se regulační poplatky u lékaře neplatí:
Položka, důvod návštěvy Komentář
Preventivní prohlídky U praktického lékaře u dospělých jedenkrát za dva roky
U stomatologa u dospělých jedenkrát ročně
U gynekologa u dospělých jedenkrát ročně
Dispenzární péče Vybraným dětem od jednoho roku věku chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí
Těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství.
Hemodialýza
Laboratorní nebo diagnostické vyšetření vyžádané ošetřujícím lékařem

1 Comment

Jana Nesvarbová

Dobrý den,dnes jsem byla u lékaře na obstřiku do páteře a musela jsem zaplatit 100,-Kč.Obstřiků mám za sebou hodně a dnes poprvé jsem musela platit,má na to lékař právo?Lékařka,co slouží s ním so není jistá,zda se za to může vybírat,děkuji za odpověď.

Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *