Interní protikorupční programy přímo řízených organizací MZ ČR

V příloze zveřejňujeme webovém odkazy na aktuální znění interních protikorupčních programů přímo řízených organizací MZ ČR. …read more

Source: MZCR