Proč regulační poplatky vybírají lékaři a ne zdravotní pojišťovny?

Source: MZCR