Informace o rizicích látky – Colorful DIY BANDS (barevné přívěsky k zaplétacím gumičkám)

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, informuje veřejnost o rizicích látky DEHP obsažené ve výrobku: …read more

Source: MZCR