K jednání pracovní skupiny Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro zdravotnictví

Videozáznam tiskového briefingu. …read more

Source: MZCR