Změna termínu konání semináře pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat

…read more

Source: MZCR